0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Delta Style Room Temperature/Humidity Sensor BA/10K-3-H200-R

Lượt xem: 825

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Delta Controls
Dòng sản phẩm : Delta Combined Humidity/Temperature Sensor
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

BA/10K-3-H200-R Delta Style Room Temp/Humidity Sensor

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
BA/10K-3-H200-R BA/10K-3-H200-R Delta Style Room Temp/Humidity Sensor Đăng nhập Đăng nhập

Power: 10 to 35 VDC (0 to 5 VDC or 4 to 20 mA Outputs) 15 to 40 VDC (0 to 10 VDC Output) 12 to 24 VAC (0 to 5 VDC Output) 15 to 28 VAC (0 to 10 VDC Output) Note: If AC power is used, it must be shielded from the signal wiring Power Consumption: 22 mA max. DC (0 to 5 VDC or 4 to 20 mA Outputs) 6 mA max DC (0 to 10 VDC Output) 0.53 VA max. AC (0 to 5 VDC Output) 0.14 VA max. AC (0 to10 VDC Output) Sensing Elements: Temperature - Thermistor, RTD or Semiconductor Humidity - Capacitive Type, ±2% or ±3% RH, 20 to 80%@25°C RH Calb. Adjustment: ±5% POT Wiring: 2 to 3 pair of 16 to 22 AWG Mounting: Standard 2”x4” J-box or drywall mount - screws provided Environmental Operation Range: Temperature: 32 to 122 °F (0 to 50 °C) Humidity: 5 to 95%, non-condensing Material: ABS Plastic Material Rating: UL94 HB Agency: RoHS and CE (for transmitters and select thermistors)

1 Delta_Room_humid
2 Duct_Units_humid
3 Outside_Air_humid
4 Weather_Shade