0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

DP0250-R8-AZ-01 Differential pressure transmitter

Lượt xem: 647

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : DP Transmitters
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

DIFFERENTIAL PRES. TRANSM (Multi Range up to 250 Pa with Autozero, output 0-10VDC and 4-20mA - 46 pcs Bulk Pack)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
DP0250-R8-AZ-01 DIFFERENTIAL PRES. TRANSM (Multi Range up to 250 Pa with Autozero, output 0-10VDC and 4-20mA - 46 pcs Bulk Pack) Đăng nhập Đăng nhập

Features

Power supply 24 VAC/VDC

Pressure range: 8 different ranges in one device (see the table)

Output signal: 0...10 VDC or 4...20 mA

Automatically autozero point adjusting

Response time selectable

2 rows x 12 characters digit display

Back-light display „ Protection class: IP54

Configurable measuring unit (Pa, kPa, mbar, inch WC, mm WC, psi) 

Factory Calibration Certificate available on request

1 DP Transmitters
2 DP Transmitters bulletin
3 DP2500-R8 Installation