0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

DP2500-C5-AZ Differential pressure transmitter

Lượt xem: 738

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : DP Transmitters
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

DP CERTIFICATE 0+1000

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
DP2500-C5-AZ DP CERTIFICATE 0+1000 Đăng nhập Đăng nhập

Features

Power supply 24 VAC/VDC

Pressure range: 8 different ranges in one device (see the table)

Output signal: 0...10 VDC or 4...20 mA

Automatically autozero point adjusting

Response time selectable

2 rows x 12 characters digit display

Back-light display „ Protection class: IP54

Configurable measuring unit (Pa, kPa, mbar, inch WC, mm WC, psi) 

Factory Calibration Certificate available on request

1 DP Transmitters
2 DP Transmitters bulletin
3 DP2500-R8 Installation