0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

HT-1201-UR Wall Humidity Sensor

Lượt xem: 869

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : HT-1000 series
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

ROOM SENSOR OUTPUT 0-10V (Wall Temperature and Humidity Sensor, 0 to 40°C, 0-10VDC, 0 to 100%RH, 0-10VDC)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
HT-1201-UR ROOM SENSOR OUTPUT 0-10V (Wall Temperature and Humidity Sensor, 0 to 40°C, 0-10VDC, 0 to 100%RH, 0-10VDC) Đăng nhập Đăng nhập

The HT-1000 series room humidity sensors provide active sensing of relative humidity and on specific models, also active/passive sensing of temperature in HVAC applications. It features a polymer capacitance humidity sensing element and provides within either ±2% or ±4% accuracy a voltage output signal proportional 0 to 100% relative humidity. The HT-1000 series room humidity sensors are designed for use with any type of Johnson Controls or third party HVAC controllers. Features Supply voltage: 15 VAC / 24 VAC Output RH%: 0...10 VDC Output Temperature: 0...10 VDC, NTC K2, Pt1000 Protection class: IP30

1 HT-1000 Catalog
2 HT-1000 Product Bulletin
3 HT-1000 Installation