0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

M500XJ Non-addressable isolator module

Lượt xem: 122

Danh mục : Notification Devices
Nhãn hiệu : Johnson Controls

SLC Loop Isolator Module; isolates against short circuits on the SLC.

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
M500XJ SLC Loop Isolator Module; isolates against short circuits on the SLC. Đăng nhập Đăng nhập

This non-addressable isolator module isolates a shorted portion of the Signaling Line Circuit(SLC) from the rest of the circuit so the entire SLC is not disrupted. It is an automatic switch that opens when the line voltage drops below 4 volts.

1 M500XJ

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI