0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Outside Air Temperature/Humidity Sensor BA/10K-3-H200-O-EU

Lượt xem: 772

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Delta Controls
Dòng sản phẩm : Delta Humidity Sensor
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

BA/10K-3-H200-O-EU Outside Air Temp/Humidity Sensor, 2%, 0-5V/4-20ma Output, Weather Tight Enclosure

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
BA/10K-3-H200-O-EU BA/10K-3-H200-O-EU Outside Air Temp/Humidity Sensor, 2%, 0-5V/4-20ma Output, Weather Tight Enclosure Đăng nhập Đăng nhập

Power and Consumption: 10 to 35 VDC, 22 mA max. (for units with 0 to 5 VDC or 4 to 20 mA Humidity Outputs) 15 to 35 VDC, 6 mA max. (for units with 0 to 10 VDC Humidity Output) 12 to 27 VAC, 0.53 VA max. (for units with 0 to 5 VDC Humidity Outputs) 15 to 27 VAC, 0.14 VA max. (for units with 0 to 10 VDC Humidity Output) Encl. Dimensions: H x W x D BAPI-Box (BB) 5 x 4.1 x 2.5” (127 x 104 x 63.5mm) BAPI-Box 2 (BB2) 4.9 x 2.8 x 2.35” (125 x 71.6 x 60mm) Weatherproof (WP) 4.5 x 2.75 x 2.2” (114 x 70 x 55mm) Sensor: Humidity: Capacitive 2% or 3% RH (10 to 90% RH @ 23°C) Temp: Thermistor, Semiconductor RTD or Temp Transmitter Enclosure Rating: WP Model: NEMA 3R BB & BB2: IP66, NEMA 4 Enclosure Material: WP Model: Cast Aluminum BB & BB2: UV-resistant Polycarbonate, UL 94, V-0 Environmental Operation Range: Temp: -40°F to 158°F (-40 to 70°C) Humidity: 0% to 100% RH Fully Temperature Compensated

1 Delta Style Room Units
2 Duct Units
3 Outside Air Units