0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Series BAT Blind Analog Transmitter

Lượt xem: 566

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Dwyer

BAT-M Meter-mounted

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
BAT-M BAT-M Meter-mounted Đăng nhập Đăng nhập

The SERIES BAT Blind Analog Transmitter is a 4 to 20 mA transmitter for use with the Series EFS2, IEFS, PDWS, PFT and FLMG.

1 Catalog