0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

VG1205DR series control ball valves

Lượt xem: 754

Danh mục : Ball Valve
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : VG1205 / VG1805 2- and 3-way Control Valves with Stainless Steel Ball
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

BALL VALVE BSPP 2W1.1/4" (Brass Female Threaded Ball Valve with Stainless Steel Trim, 2 Way, PDTO, DN32, Kvs25, PN40, BSP Parallel Connection)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
VG1205DR BALL VALVE BSPP 2W1.1/4" (Brass Female Threaded Ball Valve with Stainless Steel Trim, 2 Way, PDTO, DN32, Kvs25, PN40, BSP Parallel Connection) Đăng nhập Đăng nhập

Features

 • Forged brass body
 • KVS 1...63
 • 2-way, 3-way mixing and diverting configurations
 • Inherent equal percentage flow characteristic in the in-line port of all valves
 • BSPP female threaded body connections
 • Hot and cold water: 8 Nm non spring return -30…140 °C
 • Hot and cold water: 4 Nm non spring return -30…95 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Hot and cold water: 3 Nm and 8 Nm spring return -30…100 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Water with glycol to max 50% volume
 • Steam to max 103 kPa at 121°C with 8 Nm non spring return, Steam to max 103 kPa at 121°C with 4 Nm non spring return, 3 Nm and 8 Nm spring return with thermal barrier
 • M9000-525-5 linkage kit available for field mounting to M9108 series electric actuators
 • Forged brass body
 • KVS 1...63
 • 2-way, 3-way mixing and diverting configurations
 • Inherent equal percentage flow characteristic in the in-line port of all valves
 • BSPP female threaded body connections
 • Hot and cold water: 8 Nm non spring return -30…140 °C
 • Hot and cold water: 4 Nm non spring return -30…95 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Hot and cold water: 3 Nm and 8 Nm spring return -30…100 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Water with glycol to max 50% volume
 • Steam to max 103 kPa at 121°C with 8 Nm non spring return, Steam to max 103 kPa at 121°C with 4 Nm non spring return, 3 Nm and 8 Nm spring return with thermal barrier
 • M9000-525-5 linkage kit available for field mounting to M9108 series electric actuators

 

1 VG1000 Threaded catalog
2 VG1000 Threaded Product Bulletin
3 VG1000 Threaded Installation Sheet