0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

VG12E5HV-C series control ball valves

Lượt xem: 671

Danh mục : Ball Valve
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : VG1000 Flanged
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

BALL VALVE (DN80 Flanged Control Ball Valves, 150Kvs)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
VG12E5HV-C BALL VALVE (DN80 Flanged Control Ball Valves, 150Kvs) Đăng nhập Đăng nhập

Features

  • 2-way and 3-way mixing
  • Body rating PN 16
  • Hot water, chilled water, 50/50 glycol solutions and 172 kPa saturated steam for HVAC Systems
  • Valve fluid temperature limits -18 to 140 °C
  • Maximum close-off pressure 2-way: 689 kPa / 3-way: 345 kPa
  • Maximum recommended operating pressure drop 207 kPa for quiet service
  • Flow characteristics: 2-way: Equal percentage (according EN60534-2-4); 3-way: Equal percentage (according EN60534-2-4); Flow characteristics of Inline port (Coil) and linear percentage flow characteristics of angle port (By-pass)
  • Rangeability greater than 500:1
  • Leakage: 2 and 3-way: 0.01% of maximum flow, control port, ANSI/FCI 70-2, Class 4; 3-way: 1% of maximum flow, by-pass port

1 VG1000 Flanged
2 VG1000 Flanged Product Bulletin
3 VG1000 Threaded Installation Sheet