0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

VG1805CP series control ball valves

Lượt xem: 723

Danh mục : Ball Valve
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : VG1205 / VG1805 2- and 3-way Control Valves with Stainless Steel Ball
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

1" 3W VALVE SS TRIMKV 16 (Brass Female Threaded Ball Valve with Stainless Steel Trim, 3 Way, PDTO, DN25, Kvs16, PN40, BSP Parallel Connection)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
VG1805CP 1" 3W VALVE SS TRIMKV 16 (Brass Female Threaded Ball Valve with Stainless Steel Trim, 3 Way, PDTO, DN25, Kvs16, PN40, BSP Parallel Connection) Đăng nhập Đăng nhập

Features

 • Forged brass body
 • KVS 1...63
 • 2-way, 3-way mixing and diverting configurations
 • Inherent equal percentage flow characteristic in the in-line port of all valves
 • BSPP female threaded body connections
 • Hot and cold water: 8 Nm non spring return -30…140 °C
 • Hot and cold water: 4 Nm non spring return -30…95 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Hot and cold water: 3 Nm and 8 Nm spring return -30…100 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Water with glycol to max 50% volume
 • Steam to max 103 kPa at 121°C with 8 Nm non spring return, Steam to max 103 kPa at 121°C with 4 Nm non spring return, 3 Nm and 8 Nm spring return with thermal barrier
 • M9000-525-5 linkage kit available for field mounting to M9108 series electric actuators
 • Forged brass body
 • KVS 1...63
 • 2-way, 3-way mixing and diverting configurations
 • Inherent equal percentage flow characteristic in the in-line port of all valves
 • BSPP female threaded body connections
 • Hot and cold water: 8 Nm non spring return -30…140 °C
 • Hot and cold water: 4 Nm non spring return -30…95 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Hot and cold water: 3 Nm and 8 Nm spring return -30…100 °C (140°C with M9000-561 thermal barrier)
 • Water with glycol to max 50% volume
 • Steam to max 103 kPa at 121°C with 8 Nm non spring return, Steam to max 103 kPa at 121°C with 4 Nm non spring return, 3 Nm and 8 Nm spring return with thermal barrier
 • M9000-525-5 linkage kit available for field mounting to M9108 series electric actuators

 

1 VG1000 Threaded catalog
2 VG1000 Threaded Product Bulletin
3 VG1000 Threaded Installation Sheet