0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

DP0250-C4-AZ-D Differential pressure transmitter

Lượt xem: 719

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : DP Transmitters
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

DP DISPLAY CERTIF. 0+250

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
DP0250-C4-AZ-D DP DISPLAY CERTIF. 0+250 Đăng nhập Đăng nhập

Features

Power supply 24 VAC/VDC

Pressure range: 8 different ranges in one device (see the table)

Output signal: 0...10 VDC or 4...20 mA

Automatically autozero point adjusting

Response time selectable

2 rows x 12 characters digit display

Back-light display „ Protection class: IP54

Configurable measuring unit (Pa, kPa, mbar, inch WC, mm WC, psi) 

Factory Calibration Certificate available on request

1 DP Transmitters
2 DP Transmitters bulletin
3 DP2500-R8 Installation