0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Duct Temperature Sensor BA/10K-3-D-12-BB4

Lượt xem: 639

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Delta Controls
Dòng sản phẩm : Delta Temperature Sensor
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

BA/10K-3-D-12"-BB4 Duct Temp Sensor w/305mm (12") Probe, BAPI-BOX 4 enclosure

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
BA/10K-3-D-12-BB4 BA/10K-3-D-12"-BB4 Duct Temp Sensor w/305mm (12") Probe, BAPI-BOX 4 enclosure Đăng nhập Đăng nhập

Accuracy Thermistor ±0.36°F (0.2°C) RTD ±0.55°F (±0.30°C) Sensor Type Thermistor 10 kΩ Type II & III RTD 100Ω, 1000Ω, 385 curve; 1000Ω, 375 curve Temperature Range 32° to 158°F (-0° to 70°C) Stability < 0.036°F (0.02°C) per year, 0.14°C with 6,000 continuous hours at 400°C Heat Dissipation 2.7 mW/°C (power need to raise the temperature 1°C), 0.4°C/mW at 0°C Enclosure/Weight NB: No Box; 0.5 lb (0.23 Kg) JB: 2" x 4" J-box with 1/2" knockouts: 0.65 lb (0.29 Kg) BB: BAPI-Box - IP66 rated, UV-resistant polycarbonate; 0.8 lb (0.36 Kg) BB2: BAPI-Box 2 - IP66 rated, UV-resistant polycarbonate; 0.8 lb (0.36 Kg) WP: NEMA 3R cast aluminum; 0.8 lb (0.36 Kg) Mounting Directly to duct Wiring Terminations 22 AWG wire, etched teflon leads Approvals CE, RoHS Warranty Lifetime

1 Delta Temperature Sensor Catalog