0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

enteliZONE Temperature Sensor eZTS-SM-000-BBB

Hàng mới: | Lượt xem: 733

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Delta Controls
Dòng sản phẩm : Delta enteliZONE Temperature Sensor eZTS
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

eZTS-SM-000-BBB enteliZONE Temperature Sensor (10k, Surface Mount, Black Blank Overlay)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
eZTS-SM-000-BBB eZTS-SM-000-BBB enteliZONE Temperature Sensor (10k, Surface Mount, Black Blank Overlay) Đăng nhập Đăng nhập

Thermistor 10kΩ Type 3 @ 25°C (77°F) Accuracy ± 0.2°C (0.36°F) Stability of 0.13°C (0.24°F) over 5 years Connectors Non-removable screw-type terminal connectors Ambient 0° to 55°C (32° to 131°F) 10 to 90% RH (non-condensing) Dimensions 133 x 93 x 23 mm (5.3 x 3.6 x 0.9 in.) Weight 62 g (0.14 lb) Compliance CE

1 enteliZONE eZTS Catalog Sheet