0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

enteliZONE VAV Controller eZV

Lượt xem: 3318

Danh mục : Bms Controller
Nhãn hiệu : Delta Controls

The eZV-440 is a native BACnet® controller with an integrated airflow sensor and damper actuator for VAV applications. The eZV communicates using BACnet MS/TP on its RS-485 main LAN port. It also has a RS-485 subLAN port for the optional addition of enteliZONE or BACstat® smart network sensors.

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
eZV-440 eZV-440 enteliZONE VAV Controller (Phoenix Push-in Connector, Config, MS/TP, DP sensor, 4UI, 4UO) Đăng nhập Đăng nhập
eZV-440-AB eZV-440-AB enteliZONE VAV Controller (Configurable, MS/TP, DP sensor, 4UI, 4UO, Belimo) Đăng nhập Đăng nhập
eZV-440-AFB eZV-440-AFB enteliZONE VAV Controller (Configurable, MS/TP, DP sensor, 4UI, 4UO, Belimo w fdbk) Đăng nhập Đăng nhập
eZV-440-AFS eZV-440-AFS enteliZONE VAV Controller (Configurable, MS/TP, DP sensor, 4UI, 4UO, Siemens w fdbk) Đăng nhập Đăng nhập
eZV-440-AS eZV-440-AS enteliZONE VAV Controller (Configurable, MS/TP, DP sensor, 4UI, 4UO, Siemens) Đăng nhập Đăng nhập

The eZV is a native BACnet® controller with an integrated airflow sensor and damper actuator for VAV applications. The eZV communicates using BACnet MS/TP on its RS-485 main LAN port. It also has a RS-485 subLAN port for the optional addition of enteliZONE or BACstat® smart network sensors.

1 enteliZONE eZV-440 VAV controller