0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

FX-PCA Advanced Application Programmable Controller FX-PCA4911-0

Lượt xem: 837

Danh mục : Bms Controller
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : FX-PCA Advanced Application Programmable Controller
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

28-Point Advanced Application Programmable Controller with 10 UI, 6 BI,4 BO, 4 AO, and 4 CO; 24 VAC; SA Sensor Port; Integral Real-time Clock; 2 Ethernet Ports for BACnet/IP Communications

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
FX-PCA4911-0 28-Point Advanced Application Programmable Controller with 10 UI, 6 BI,4 BO, 4 AO, and 4 CO; 24 VAC; SA Sensor Port; Integral Real-time Clock; 2 Ethernet Ports for BACnet/IP Communications Đăng nhập Đăng nhập

28-Point Advanced Application Programmable Controller with 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO, and 4 CO; 24 VAC; SA Sensor Port; Integral Real-time Clock; 2 Ethernet Ports for BACnet/IP Communications

1 FX-PCA Advanced Application Programmable Controller Catalog Page
2 FX-PCA Advanced Application Programmable Controller