0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

MP-STAFBA-0

Lượt xem: 996

Danh mục : Others
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : Mobile Access Portal Gateway
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

Field Bus Adapter - RJ-12 to 4-position Terminal Block Adapter. Used for connecting directly to MS/TP Field Bus.

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
MP-STAFBA-0 Field Bus Adapter - RJ-12 to 4-position Terminal Block Adapter. Used for connecting directly to MS/TP Field Bus. Đăng nhập Đăng nhập

Field Bus Adapter - RJ-12 to 4-position Terminal Block Adapter. Used for connecting directly to MS/TP Field Bus.

1 Mobile Access Portal Gateway Catalog Page
2 Mobile Access Portal Gateway Network and IT Guidance Technical Bulletin