0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

T7600-TF20-9JS0 Modbus Thermostat

Lượt xem: 1367

Danh mục : Thermostat
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : T7600 Modbus Thermostat
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

2/4 PIPE, RELAY, MODBUS (Modbus Thermostat, 2 or 4 pipes ON/OFF with 3 speeds Fan.)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
T7600-TF20-9JS0 2/4 PIPE, RELAY, MODBUS (Modbus Thermostat, 2 or 4 pipes ON/OFF with 3 speeds Fan.) Đăng nhập Đăng nhập

Features Flush mount for a stylish appearance Large screen backlighted with timeout Stand Alone or Communicating in Modbus® RTU 2 or 4-pipes ON/OFF or Proportional Multispeed Fan or Proportional Fan speed (ECM) Customizable display can show actual temperature or setpoint only Protected against misuse in public spaces Configurable inputs Function, On/Off Timer, ESP filter contro

1 T7600 catalog