0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Water Temperature Sensor BA/10K-3-I-4-BB4-MB

Lượt xem: 1092

Danh mục : Sensor & Transmitter
Nhãn hiệu : Delta Controls
Dòng sản phẩm : Delta Water Temperature Sensor
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

BA/10K-3-I-4"-BB4-MB Immersion Sensor including thermowells

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
BA/10K-3-I-4-BB4-MB BA/10K-3-I-4"-BB4-MB Immersion Sensor including thermowells Đăng nhập Đăng nhập

Accuracy Thermistor ±0.36°F (0.2°C) RTD ±0.55°F (0.30°C) Sensor Type Thermistor 10 kΩ Type II & III RTD 100Ω, 1000Ω, 385 curve; 1000Ω, 375 curve Temperature Range 32° to 158°F (-0° to 70°C) Stability Thermistor <0.036°F (0.02°C) per year RTD 0.14°C with 6,000 continuous hours at 400°C Heat Dissipation 2.7 mW/°C (power need to raise the temperature 1°C), 0.4°C/mW at 0°C Enclosure Rating JB: NEMA 1, 2" x 4" J-box with 1/2" knockouts BB: NEMA 4, BAPI Box Enclosure - IP66 rated, UV-resistant polyhcarbonate BB2: NEMA 4, BAPI Box 2 Enclosure - IP66 rated, UV-resistant polycarbonate BB4: NEMA 1, BAPI Box 4- IP20 nylon & plastic WP: NEMA 3R Aluminum Mounting Directly to pipe Wiring Terminations 22 AWG wire, etched teflon leads Weight I2: 0.65 lb (0.29 Kg) I4 & I8: 0.8 lb (0.36 Kg) Approvals CE, RoHS Warranty Lifetime

1 Datasheet Immersion_temp
2 Datasheet Outside_Air_temp
3 Datasheet Immersion Probes stainless steel fitting