0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

CH-PCX Expansion Input/Output Modules for the BCPro CH-PCX3733-0

Lượt xem: 1040

Danh mục : Bms Controller
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : CH-PCX Expansion Input/Output Modules for the BCPro
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

16-Point Expansion I/O Module with 8 BI, 8 BO, FC, and SA Bus Support.

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
CH-PCX3733-0 16-Point Expansion I/O Module with 8 BI, 8 BO, FC, and SA Bus Support. Đăng nhập Đăng nhập

16-Point Expansion I/O Module with 8 BI, 8 BO, FC, and SA Bus Support.

Note: BOs on the CH-PCX3733-0A controller do not supply power for the outputs; the BOs require external low-voltage (<30 VAC) power sources.

1 CH-PCX Expansion Input-Output Modules for the BCPro System Catalog Page