0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Delta Controls FCU Controller DFC-304R3-240

Lượt xem: 932

Danh mục : Bms Controller
Nhãn hiệu : Delta Controls
Dòng sản phẩm : Delta Controls FCU Controller DFC
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

DFC-304R3-240 Fan Coil Controller (240 VAC,3 UIs,4 BOs,3 Relay OPs,MS/TP)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
DFC-304R3-240 DFC-304R3-240 Fan Coil Controller (240 VAC,3 UIs,4 BOs,3 Relay OPs,MS/TP) Đăng nhập Đăng nhập

BACnet Device Profile BACnet Application Specific Controller (B-AAC) Inputs 2 Universal Inputs (10 bit) supporting: 0-5VDC 0-10VDC 10KΩ 4-20mA 1 10KΩ or dry contact input (10 bit) Outputs 4 Binary TRIAC Outputs (24 VAC) 3 Binary Relay Outputs for fan speed control 240 VAC, 1HP (60 LRA/10 FLA) Technology 1MB (8 megabit) flash memory 127KB SRAM memory for database CPU status LED Device Addressing Set via DIP switch and jumpers or software setup Device Type Preconfigured as a subnet device Communication Ports Main LAN (NET1) BACnet MS/TP @ 9600, 19200, 38400 or 76800 bps (default) (maximum of 99 devices per BACnet MS/TP segment) SubLAN (NET2) Delta LINKnet @ 76800 bps (maximum 4 devices on LINKnet, with no more than 2 DFM/DNT devices per controller) Connectors Fixed screw-type terminal connectors (Class 1) Removable screw-type connectors (Class 2) Wiring Class NEC Class 1 (Power In) NEC Class 2, SELV (Power Out) Power Power In 240 VAC, 50/60 Hz 2000 VA maximum (30 VA for internal circuitry) Power Out (for DNS-24L) 24 VAC, 50/60 Hz 3 VA Ambient 0° to 45°C (32 to 113°F) 10 - 90% RH (non-condensing) Dimensions 25.73 x 10.0 x 6.96 cm (10.13 x 3.94 x 3.75 in.) 955 g (2.1 lb.) Weight 955 g (2.1 lb.) Compliance CE-EMC Directive 89/336/EEC and IEC 61010-1 FCC Class B ICES Class B

1 Catalog