0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Mobile Access Portal Gateway TL-MAP1810-0S

Lượt xem: 675

Danh mục : Others
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : Mobile Access Portal Gateway
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

MAP Gateway - includes MAP Gateway, field bus adapter, mounting bracket, and AC power supply (Adapters for the power supply may vary by country.)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
TL-MAP1810-0S MAP Gateway - includes MAP Gateway, field bus adapter, mounting bracket, and AC power supply (Adapters for the power supply may vary by country.) Đăng nhập Đăng nhập

MAP Gateway - includes MAP Gateway, field bus adapter, mounting bracket, and
AC power supply (Adapters for the power supply may vary by country.)

1 Mobile Access Portal Gateway Catalog Page
2 Mobile Access Portal Gateway Network and IT Guidance Technical Bulletin