0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Other: Repeaters, Terminators, Multiplexer

Lượt xem: 1284

Danh mục : Others
Nhãn hiệu : Delta Controls

Other: Repeaters, Terminators, Multiplexer

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
DZNR-768 DZNR-768 BACnet Network Repeater (4 Port MS/TP) Đăng nhập Đăng nhập
RPT768 RPT768 Network Repeater (MS/TP) Đăng nhập Đăng nhập
TRM768 TRM768 Network Terminator (MS/TP) Đăng nhập Đăng nhập

Other: Repeaters, Terminators, Multiplexer

1 DZNR-768 repeater catalog sheet
2 RPT-768 Network Repeater Catalog Sheet
3 TRM-768 RS-485 LAN Terminator Catalog Sheet
4 MUX-D400
5 MUX-D400- TRACK