0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Siemens Two- and Three-Way Butterfly Valve

Lượt xem: 534

Danh mục : Butterfly Valve
Nhãn hiệu : Siemens

Available in two-way and three-way arrangements for two-position (On/Off), floating and modulating control, Resilient Seat Butterfly Valve Assemblies provide bubbletight shutoff for the assemblies’ full-rated pressure.

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
BV2W02FD6LNRXXX BV2W02FD6LNRXXX - BFV 2W 2" 60PSI DA W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FD6LNXXXX BV2W02FD6LNXXXX - BFV 2W 2" 60PSI DA Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FD6LNYXXX BV2W02FD6LNYXXX - BFV 2W 2" 60PSI DA W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FD6LNZXXX BV2W02FD6LNZXXX - BFV 2W 2" 60PSI DA W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FE2LNXXHX BV2W02FE2LNXXHX - BFV 2W 2" ELEC 2POS W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FEMLNXXHX BV2W02FEMLNXXHX - BFV 2W 2" ELEC MOD W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FEPLNXXHX BV2W02FEPLNXXHX - BFV 2W 2"120V MOD 4-20 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LCPXXX BV2W02FS2LCPXXX - BFV 2W 2" 20PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LCTXXX BV2W02FS2LCTXXX Butterfly Valve 2" 2W 20PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LCUXXX BV2W02FS2LCUXXX - BFV 2W 2"20PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LCXXXX BV2W02FS2LCXXXX - BFV 2W 2" 20PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LOPXXX BV2W02FS2LOPXXX - BFV 2W 2" 20PSI SR NO W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LOTXXX BV2W02FS2LOTXXX - BFV 2W 2"20PSI SR NO W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LOUXXX BV2W02FS2LOUXXX Butterfly Valve 2" 2W 20PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS2LOXXXX BV2W02FS2LOXXXX - BFV 2W 2" 20PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LCQXXX BV2W02FS6LCQXXX - BFV 2W 2" 60PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LCVXXX BV2W02FS6LCVXXX - BFV2W 2" 60PSI SR NC W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LCWXXX BV2W02FS6LCWXXX - BFV2W 2" 60PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LCXXXX BV2W02FS6LCXXXX - BFV 2W 2" 60PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LOQXXX BV2W02FS6LOQXXX - BFV 2W 2" 60PSI SR NO W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LOVXXX BV2W02FS6LOVXXX - BFV2W 2" 60PSI SR NO W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LOWXXX BV2W02FS6LOWXXX - BFV2W 2" 60PSI SR NO W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02FS6LOXXXX BV2W02FS6LOXXXX - BFV 2W 2" 60PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG1LCXXXX BV2W02UG1LCXXXX - BFV 2W2"120V ON/OFF SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG1LOXXXX BV2W02UG1LOXXXX - BFV 2W2"120V ON/OFF SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG2LCXXXX BV2W02UG2LCXXXX - BFV 2W2"24V ON/OFF SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG2LOXXXX BV2W02UG2LOXXXX - BFV 2W2"24V ON/OFF SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG3LCXXXX BV2W02UG3LCXXXX - BFV 2W2"24V FLOATING SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG3LOXXXX BV2W02UG3LOXXXX - BFV 2W2"24V FLOATING SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG4LCXXXX BV2W02UG4LCXXXX - BFV 2W2"24V MOD 0-10 SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG4LOXXXX BV2W02UG4LOXXXX - BFV 2W2"24V MOD 0-10 SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG5LCXXXX BV2W02UG5LCXXXX - BFV 2W2"24V MOD 4-20 SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG5LOXXXX BV2W02UG5LOXXXX - BFV 2W2"24V MOD 4-20 SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG6LNXXXX BV2W02UG6LNXXXX Butterfly Valve 2" 2W 24V FL. 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG7LNXXXX BV2W02UG7LNXXXX - BFV 2W 2" 24V MOD 0-10V 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W02UG8LNXXXX BV2W02UG8LNXXXX - BFV 2W 2" 24V MOD 4-20MA 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FD6LNRXXX BV2W03FD6LNRXXX - BFV 2W 3" 60PSI DA W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FD6LNXXXX BV2W03FD6LNXXXX - BFV 2W 3" 60PSI DA Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FD6LNYXXX BV2W03FD6LNYXXX - BFV 2W 3" 60PSI DA W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FD6LNZXXX BV2W03FD6LNZXXX - BFV 2W 3" 60PSI DA W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FE2LNXXHX BV2W03FE2LNXXHX - BFV 2W 3" ELEC 2POS W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FEMLNXXHX BV2W03FEMLNXXHX - BFV 2W 3" ELEC MOD W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FEPLNXXHX BV2W03FEPLNXXHX - BFV 2W 3"120V MOD 4-20 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS2LCPXXX BV2W03FS2LCPXXX - BFV 2W 3" 20PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS2LCTXXX BV2W03FS2LCTXXX - BFV 2W 3"20PSI SR NC W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS2LCUXXX BV2W03FS2LCUXXX - BFV 2W 3"20PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS2LCXXXX BV2W03FS2LCXXXX - 3" BFV CI Body, SS Shaft, E Seat, N Disc Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS2LOPXXX BV2W03FS2LOPXXX - BFV 2W 3" 20PSI SR NO W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS2LOTXXX BV2W03FS2LOTXXX - BFV 2W 3"20PSI SR NO W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS2LOXXXX BV2W03FS2LOXXXX - BFV 2W 3" 20PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LCQXXX BV2W03FS6LCQXXX - BFV 2W 3" 60PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LCVXXX BV2W03FS6LCVXXX - BFV2W 3" 60PSI SR NC W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LCWXXX BV2W03FS6LCWXXX - BFV2W 3" 60PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LCXXXX BV2W03FS6LCXXXX - BFV 2W 3" 60PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LOQXXX BV2W03FS6LOQXXX - BFV 2W 3" 60PSI SR NO W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LOVXXX BV2W03FS6LOVXXX - BFV2W 3" 60PSI SR NO W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LOWXXX BV2W03FS6LOWXXX - BFV2W 3" 60PSI SR NO W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03FS6LOXXXX BV2W03FS6LOXXXX - BFV 2W 3" 60PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG1LCXXXX BV2W03UG1LCXXXX - BFV 2W3"120V ON/OFF SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG1LOXXXX BV2W03UG1LOXXXX -BFV 2W3"120V ON/OFF SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG2LCXXXX BV2W03UG2LCXXXX - BFV 2W3"24V ON/OFF SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG2LOXAXX BV2W03UG2LOXAXX -Butterfly Valve Assembly, 2-Way, 3",Under Cut Disc, Electric SR On/Off, 24 Volts AC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG2LOXXXX BV2W03UG2LOXXXX - BFV 2W3"24V ON/OFF SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG3LCXXXX BV2W03UG3LCXXXX - BFV 2W3"24V FLOATING SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG3LOXXXX BV2W03UG3LOXXXX - BFV 2W3"24V FLOATING SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG4LCX BV2W03UG4LCX - Butterrfly Valve, 2 way, 3", Undercut Disc w/ 24V, 0-10V, Spring Retur Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG4LOXXXX BV2W03UG4LOXXXX - BFV 2W3"24V MOD 0-10 SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG5LCXXXX BV2W03UG5LCXXXX - BFV 2W3"24V MOD 4-20 SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG5LOXXXX BV2W03UG5LOXXXX - BFV 2W3"24V MOD 4-20 SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG6LNXXXX BV2W03UG6LNXXXX - BFV 2W3" 24V FLOATING 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG7LNXXXX BV2W03UG7LNXXXX -2way butterfly valve, 3", Undercut Disc, NSR, 0-10VDC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W03UG8LNXXXX BV2W03UG8LNXXXX - BFV 2W 3" 24V MOD 4-20MA 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FD6LNRXXX BV2W04FD6LNRXXX - BFV 2W 4" 60PSI DA W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FD6LNXXXX BV2W04FD6LNXXXX - BFV 2W 4" 60PSI DA Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FD6LNYXXX BV2W04FD6LNYXXX - BFV 2W 4" 60PSI DA W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FD6LNZXXX BV2W04FD6LNZXXX - BFV 2W 4" 60PSI DA W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FE2LNXXHX BV2W04FE2LNXXHX - BFV 2W 4" ELEC 2POS W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FE2LNXXXX BV2W04FE2LNXXXX Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FEMLNXXHX BV2W04FEMLNXXHX - BFV 2W 4" ELEC MOD W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FEPLNXXHX BV2W04FEPLNXXHX - BFV 2W 4"120V MOD 4-20 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LCPXXX BV2W04FS2LCPXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LCTXXX BV2W04FS2LCTXXX - BFV 2W 4"20PSI SR NC W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LCUXXX BV2W04FS2LCUXXX BFV 2W 4"20PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LCXXXX BV2W04FS2LCXXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LOPXXX BV2W04FS2LOPXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NO W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LOTXXX BV2W04FS2LOTXXX - BFV 2W 4"20PSI SR NO W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LOUXXX BV2W04FS2LOUXXX - BFV 2W 4"20PSI SR NO W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS2LOXXXX BV2W04FS2LOXXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LCQXXX BV2W04FS6LCQXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LCVXXX BV2W04FS6LCVXXX - BFV2W 4" 60PSI SR NC W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LCWXXX BV2W04FS6LCWXXX - BFV2W 4" 60PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LCXXXX BV2W04FS6LCXXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LOQXXX BV2W04FS6LOQXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NO W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LOVXXX BV2W04FS6LOVXXX - BFV2W 4" 60PSI SR NO W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LOWXXX BV2W04FS6LOWXXX - BFV2W 4" 60PSI SR NO W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04FS6LOXXXX BV2W04FS6LOXXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UD6LNRXXX BV2W04UD6LNRXXX - BFV 2W 4" 60PSI DA 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UD6LNXXXX BV2W04UD6LNXXXX - BFV 2W 4" 60PSI DA 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UD6LNYXXX BV2W04UD6LNYXXX - BFV2W 4" 60PSI DA 50 W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UD6LNZXXX BV2W04UD6LNZXXX - BFV2W 4" 60PSI DA 100 W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UE2LNXXHX BV2W04UE2LNXXHX - BFV 2W 4" ELEC 2POS 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UEMLNXXHX BV2W04UEMLNXXHX - BFV 2W 4" ELEC MOD 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UEPLNXXHX BV2W04UEPLNXXHX - BFV 2W 4"120V MOD 4-20 100W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG1LCXXXX BV2W04UG1LCXXXX - BFV 2W4"120V ON/OFF SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG1LOXXXX BV2W04UG1LOXXXX - BFV 2W4"120V ON/OFF SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG2LCXXXX BV2W04UG2LCXXXX - BFV 2W4"24V ON/OFF SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG2LOXXXX BV2W04UG2LOXXXX 4IN 2WAY BUTTERFLY Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG3LCXXXX BV2W04UG3LCXXXX - BFV 2W4"24V FLOATING SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG3LOXXXX BV2W04UG3LOXXXX - BFV 2W4"24V FLOATING SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG4LCXXXX BV2W04UG4LCXXXX - BFV 2W4"24V MOD 0-10 SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG4LOXXXX BV2W04UG4LOXXXX - BFV 2W4"24V MOD 0-10 SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG5LCXXXX BV2W04UG5LCXXXX - BFV 2W4"24V MOD 4-20 SR NC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG5LOXXXX BV2W04UG5LOXXXX - BFV 2W4"24V MOD 4-20 SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG6LNXXXX BV2W04UG6LNXXXX - BFV 2W4" 24V FLOATING 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG7LNXXXX BV2W04UG7LNXXXX - BFV 2W 4" 24V MOD 0-10V 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04UG8LNXXXX BV2W04UG8LNXXXX - BFV 2W 4" 24V MOD 4-20MA 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LCPXXX BV2W04US2LCPXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NC 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LCTXXX BV2W04US2LCTXXX - BFV2W4"20PSI SR NC 50W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LCUXXX BV2W04US2LCUXXX - BFV2W4"20PSI SR NC 100W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LCXXX BV2W04US2LCXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NC 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LOPXXX BV2W04US2LOPXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NO 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LOTXXX BV2W04US2LOTXXX - BFV2W4"20PSI SR NO 50W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LOUXXX BV2W04US2LOUXXX - BFV2W4"20PSI SR NO 100W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US2LOXXXX BV2W04US2LOXXXX - BFV 2W 4" 20PSI SR NO 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LCQXXX BV2W04US6LCQXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NC 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LCVXXX BV2W04US6LCVXXX - BFV2W4"60PSI SR NC 50W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LCWXXX BV2W04US6LCWXXX - BFV2W4"60PSI SR NC 100W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LCXXXX BV2W04US6LCXXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NC 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LOQXXX BV2W04US6LOQXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NO 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LOVXXX BV2W04US6LOVXXX - BFV2W4"60PSI SR NO 50W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LOWXXX BV2W04US6LOWXXX - BFV2W4"60PSI SR NO 100W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W04US6LOXXXX BV2W04US6LOXXXX - BFV 2W 4" 60PSI SR NO 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FD6LNRXXX BV2W05FD6LNRXXX - BFV 2W 5" 60PSI DA W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FD6LNXXXX BV2W05FD6LNXXXX - BFV 2W 5" 60PSI DA Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FD6LNYXXX BV2W05FD6LNYXXX - BFV 2W 5" 60PSI DA W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FD6LNZXXX BV2W05FD6LNZXXX - BFV 2W 5" 60PSI DA W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FE2LNXXHX BV2W05FE2LNXXHX - BFV 2W 5" ELEC 2POS W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FEMLNXXHX BV2W05FEMLNXXHX - BFV 2W 5" ELEC MOD W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FEPLNXXHX BV2W05FEPLNXXHX - BFV 2W 5"120V MOD 4-20 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LCPXXX BV2W05FS2LCPXXX - BFV 2W 5" 20PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LCTXXX BV2W05FS2LCTXXX - BFV 2W 5"20PSI SR NC W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LCUXXX BV2W05FS2LCUXXX - BFV 2W 5"20PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LCXXXX BV2W05FS2LCXXXX - BFV 2W 5" 20PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LOPXXX BV2W05FS2LOPXXX - BFV 2W 5" 20PSI SR NO W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LOTXXX BV2W05FS2LOTXXX - BFV 2W 5"20PSI SR NO W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LOUXXX BV2W05FS2LOUXXX - BFV 2W 5"20PSI SR NO W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS2LOXXXX BV2W05FS2LOXXXX - BFV 2W 5" 20PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS6LCQXXX BV2W05FS6LCQXXX - BFV 2W 5" 60PSI SR NC W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS6LCVXXX BV2W05FS6LCVXXX - BFV2W 5" 60PSI SR NC W/120V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS6LCWXXX BV2W05FS6LCWXXX - BFV2W 5" 60PSI SR NC W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05FS6LCXXXX BV2W05FS6LCXXXX - BFV 2W 5" 60PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05UG6LNXXXX BV2W05UG6LNXXXX - BFV 2W5" 24V FLOATING 1000W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W05UG7LNXXXX BV2W05UG7LNXXXX - BFV 2W 5" 24V MOD 0-10V 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06FE2LNXXXX BV2W06FE2LNXXXX 6" 2-Way Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06FS2LCXXXX BV2W06FS2LCXXXX - BFV 2W 6" 20PSI SR NC Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06FS2LOXXXX BV2W06FS2LOXXXX - BFV 2W 6" 20PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06UE2LNXXHX BV2W06UE2LNXXHX Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06UE2LNXXXX BV2W06UE2LNXXXX BFV 2W 6" ELEC 2POS 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06UEMLNXXHX BV2W06UEMLNXXHX - BFV 2W 6" ELEC MOD 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06UG6LNXXXX BV2W06UG6LNXXXX - BFV 2W6" 24V FLOATING 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06UG7LNXXXX BV2W06UG7LNXXXX - BFV 2W 6" 24V MOD 0-10V 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W06US2LOXXXX BV2W06US2LOXXXX - BFV 2W 6" 20PSI SR NO 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W08FE2LNXXXX BV2W08FE2LNXXXX 8" 2-Way Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV2W08FS6LOXXXX BV2W08FS6LOXXXX - BFV 2W 8" 60PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W08UE2LNXXXX BV2W08UE2LNXXXX Butterfly Valve 2W 8"120V 2POS50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W08UEMLNXXHX BV2W08UEMLNXXHX - BFV 2W 8" ELEC MOD 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W08US2LCPXXX BV2W08US2LCPXXX - BFV 2W 8" 20PSI SR NC 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W08US2LCXXXX BV2W08US2LCXXXX - BFV 2W 8" 20PSI SR NC 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W08US2LOXXXX BV2W08US2LOXXXX - BFV 2W 8" 20PSI SR NO 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W10FE2LNXXXX BV2W10FE2LNXXXX Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV2W10FS6LOXXXX BV2W10FS6LOXXXX - 2 way Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV2W10UE2LNXXXX BV2W10UE2LNXXXX Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV2W10US2LCPXXX BV2W10US2LCPXXX - BFV 2W 10"20PSI SR NO 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV2W10US2LCXXXX BV2W10US2LCXXXX - BFV 2W 10" 20PSI SR NC 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W12FS6LOXXXX BV2W12FS6LOXXXX - BFV 2W 12" 60PSI SR NO Đăng nhập Đăng nhập
BV2W12UE2LNXXHX BV2W12UE2LNXXHX BFV 2W 12" ELEC 2POS 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV2W25UG1LOXXXX BV2W25UG1LOXXXX -BFV 2W2.5"120V ON/OFF SR NO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W25UG4LCXXXX BV2W25UG4LCXXXX Butterfly Valve 2W2.5"24V MOD 0-10 SRNC100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W25UG4LOXXXX BV2W25UG4LOXXXX Butterfly Valve 2W2.5"24V MOD 0-10 SRNO100 Đăng nhập Đăng nhập
BV2W25UG7LNXXXX BV2W25UG7LNXXXX - BFV 2W 2.5" 24V MOD 0-10V 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W02UG4LDXXXX BV3W02UG4LDXXXX - BFV 3W2"24V MOD 0-10 SR D 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W02UG6LBXXXX BV3W02UG6LBXXXX - BFV 3W 2" 24V FLOATING B 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W02UG6LDXXXX BV3W02UG6LDXXXX - BFV 3W 2" 24V FLOATING D 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W03UG2LAXXXX BV3W03UG2LAXXXX - BFV 3W3"24V ON/OFF SR A 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W03UG2LBXXXX BV3W03UG2LBXXXX - BFV 3W3"24V ON/OFF SR B 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W03UG4LBXXXX BV3W03UG4LBXXXX - BFV 3W3"24V MOD 0-10 SR B 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W04FS2LDUXXX BV3W04FS2LDUXXX - BFV 3W 4" 20PSI SR D W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV3W04UG2LAXXXX BV3W04UG2LAXXXX - BFV 3W4"24V ON/OFF SR A 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W04UG2LBXXXX BV3W04UG2LBXXXX - BFV 3W4"24V ON/OFF SR B 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W04UG2LDXXXX BV3W04UG2LDXXXX 3-Way Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV3W04UG4LAXXXX BV3W04UG4LAXXXX - BFV 3W4"24V MOD 0-10 SR A 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W04UG4LBXXXX BV3W04UG4LBXXXX - BFV 3W4"24V MOD 0-10 SR B 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W05FS2LDUXXX BV3W05FS2LDUXXX - BFV3W 5"20PSI SR D W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV3W05UEMLCXXHX BV3W05UEMLCXXHX - BFV 3W 5" ELEC MOD C 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV3W05UG7LDXXXX BV3W05UG7LDXXXX - BFV 3W 5" 24V MOD 0-10V D 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06FEMLBXXHX BV3W06FEMLBXXHX - BFV 3W 6"120V MOD 0-10 B W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06FS2LAXXXX BV3W06FS2LAXXXX Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06FS2LDPXXX BV3W06FS2LDPXXX 3W 6" 20PSI SR D W/POS Butterfly Valve Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06FS2LDUXXX BV3W06FS2LDUXXX - BFV3W 6"20PSI SR D W/24V EP Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06UEMLAXXHX BV3W06UEMLAXXHX - BFV 3W 6" ELEC MOD A 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06UG7LAXXXX BV3W06UG7LAXXXX - BFV 3W 6" 24V MOD 0-10V A 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06UG7LCXXXX BV3W06UG7LCXXXX - BFV 3W 6" 24V MOD 0-10V C 100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W06US2LDXXXX BV3W06US2LDXXXX - BFV 3W 6" 20PSI SR D 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W08UEMLAXXHX BV3W08UEMLAXXHX - BFV 3W 8" ELEC MOD A 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV3W08UEMLCXXHX BV3W08UEMLCXXHX - BFV 3W 8" ELEC MOD C 50 W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV3W08UEMLDXXHX BV3W08UEMLDXXHX - BFV 3W 8"120V MOD 0-10 D 50HT Đăng nhập Đăng nhập
BV3W08US2LAPXXX BV3W08US2LAPXXX - BFV 3W 8" 20PSI SR A 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV3W08US2LAXXXX BV3W08US2LAXXXX - BFV 3W 8" 20PSI SR A 50 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W08US2LBPXXX BV3W08US2LBPXXX - BFV 3W 8" 20PSI SR B 50 W/POS Đăng nhập Đăng nhập
BV3W10FEMLAXXHX BV3W10FEMLAXXHX - BFV 3W 10" ELEC MOD A W/HT Đăng nhập Đăng nhập
BV3W12FS6LAXXXX BV3W12FS6LAXXXX - BFV 3W 12" 60PSI SR A Đăng nhập Đăng nhập
BV3W25UG4LAXXX BV3W25UG4LAXXX - BFV 3W2.5"24V MOD 0-10 SR A100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W25UG4LCXXXX BV3W25UG4LCXXXX - BFV 3W2.5"24V MOD 0-10 SR C100 Đăng nhập Đăng nhập
BV3W25UG4LDXXXX BV3W25UG4LDXXXX - BFV 3W2.5"24V MOD 0-10 SR D100 Đăng nhập Đăng nhập

Butterfly Valve assemblies provide excellent flow control of low pressure steam, hot water, chilled water, condenser water, and thermal storage systems applications. • Molded-in resilient seat provides bubble-tight shutoff up to 150 psi • Operating temperature up to 250°F (120°C) • Lugged body is drilled and tapped for isolation and removal of downstream piping at full-rated pressure • Round, polished disc and hub edge provides 360 degree concentric seating, minimum flow restriction, lower torques and longer seat life • Upper and lower inboard bronze bearings ensure longer service life with low operating torques • Thru-stem design provides high strength and positive disc control with standardized end connection for operator interchangeability • Extended neck allows adequate clearance for flanges and insulation • Bi-directional, self-adjusting stem seal is suitable for vacuum and pressure while preventing external contamination of the stem area • Heavy-duty corrosion resistant top bushing, absorbs actuator side thrust • Cast-in top plate is an integral part of the body and is standardized to allow direct mounting of actuators • Each valve is factory tested to 110 percent of specified pressure rating • Available in multiple configurations to match jobsite needs.

1 Catalog