0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

PCV Programmable VAV Box Controller CH-PCV1617-1

Lượt xem: 1289

Danh mục : Bms Controller
Nhãn hiệu : Johnson Controls
Dòng sản phẩm : PCV Programmable VAV Box Controller Series
*Đây là hình đại diện cho dòng sản phẩm này và có thể sai khác với sản phẩm thực tế.

32-bit, integrated VAV controller/Actuator/DPT, 3 UI and 2 BO; 24 VAC; FC Bus, and SA Bus, includes 8-pin TSTAT Port for use with TE-7xx Series NonCommunicating Sensors.

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
CH-PCV1617-1 32-bit, integrated VAV controller/Actuator/DPT, 3 UI and 2 BO; 24 VAC; FC Bus, and SA Bus, includes 8-pin TSTAT Port for use with TE-7xx Series NonCommunicating Sensors. Đăng nhập Đăng nhập

32-bit, integrated VAV controller/Actuator/DPT, 3 UI and 2 BO; 24 VAC; FC Bus, and SA Bus, includes 8-pin TSTAT Port for use with TE-7xx Series NonCommunicating Sensors

1 PCV Programmable VAV Box Controllers Catalog Page
2 CH-PCV1930 VAV Controller Installation Instructions
3 PCV1617 and PCV1632 VAV Box Controllers Installation instructions