0933.850.066
(028).6258.9683
info@buildingsparepart.com

Liên hệ với chúng tôi

Room Controller Power Injector O3-DIN-PWRINJ

Hàng mới: | Lượt xem: 953

Danh mục : Bms Controller
Nhãn hiệu : Delta Controls
Dòng sản phẩm : Integrated Room Controller O3

O3-DIN-PWRINJ Room Controller Power Injector (24VDC Input, O3BUS, 4 Mod Max)

Mô tả Giá thành viên Mua hàng
O3-DIN-PWRINJ O3-DIN-PWRINJ Room Controller Power Injector (24VDC Input, O3BUS, 4 Mod Max) Đăng nhập Đăng nhập

Device Addressing Set via rotary switch Connectors Removable screw-type terminal connectors Wiring Class Class 2 / SELV Power 24 VDC, 100 W Power Out 80 W (PWR OUT 1 and 2) Ambient Rating −30°C to 55°C (−22°F to 131°F) 10% to 95% RH (non-condensing) Dimensions 3.6 × 11.1 × 5.8 cm (1.42 × 4.37 × 2.28 in.) Weight 70 g (0.15 lb) Compliance CE Listings C-UL Listed UL 916 Listed

1 O3-DIN-CPU Catalog Sheet
2 O3-DIN-SRC Catalog Sheet
3 O3-DIN-ACCESS Catalog Sheet
4 O3-DIN-DALI Catalog Sheet
5 O3-DIN-SMI Catalog Sheet
6 O3-DIN-8XP Catalog Sheet
7 O3-DIN-4F4xP Catalog Sheet
8 O3-DIN-POE Catalog Sheet
9 O3-DIN-PWRINJ Catalog Sheet
10 O3-HUB-EnXXX Catalog Sheet
11 O3 Sensor Hub Product Announcement
12 enteliWEB 4.14 Catalog Sheet